Over de Stichting

Stichting LeukeDingenDag

Stichting LeukeDingenDag is opgericht in februari 2014 en heeft als doel het werven en beheren van gelden om daarmee minder bedeelde kinderen in Nederland te ondersteunen en te vermaken. De stichting richt zich vooral op kinderen die, om wat voor reden dan ook, woonachtig zijn in pleeggezinnen, pleeghuizen, gezinsvervangende huizen en instellingen.

Het werk dat de stichting doet

Met de feitelijke werkzaamheden richt de Stichting LeukeDingenDag zich naast het gezellig samenzijn, samen spelen en samen sporten, ook op het welzijn van kinderen in het algemeen. Dingen die voor ons zo normaal zijn, zijn voor deze kinderen vaak onbereikbaar. We gaan ervan uit dat ‘ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN’. Nu meedoen is later meetellen. Een dag waarop zorgeloos genoten kan worden is voor ieder kind nodig en gewenst en zeker algemeen nuttig. Kinderen voelen zich op dat moment niet ‘een kind uit een instelling’ maar een ‘KIND’.

Doelstelling van de stichting

De doelstelling is conform artikel 2 van de statuten, effectief houdt dit voor nu in:

Het jaarlijks organiseren van een LeukeDingenDag (LDD). Een dag waarop de kinderen kind kunnen zijn en mee kunnen doen met allerlei dingen die voor de meeste onder ons zo gewoon zijn. We zorgen dat ca. 350-500 kinderen en hun begeleiders een geheel verzorgde verwendag krijgen. De activiteiten die op deze dag worden aangeboden zijn voor veel kinderen heel bijzonder: ze kunnen bijvoorbeeld naar de kapper, naar een fotoshoot, één van de vele workshops volgen, knutselen en nog veel meer.

Onze visie

Onze visie is dat alle kinderen recht hebben om ervaren hoe het voelt om zich onbezorgd te vermaken. Veel van de kinderen die wij uitnodigen op de LeukeDingenDag hebben te maken met situaties die kunnen leiden tot psychische en sociale problemen. Deze kinderen maken zware tijden door en wij willen graag voor ontspanning zorgen.

Meerjarenbeid

We willen minimaal één dag per jaar organiseren en hebben de ambitie om dit uit te breiden naar verschillende locaties. We merken aan de instellingen dat een dergelijke dag erg gewaardeerd wordt en zouden dit daarom ook graag verder uitrollen naar de rest van Nederland.

Werkwijze

Werving gelden en materialen

Stichting LeukeDingenDag bestaat uit een klein bestuur van gedreven en enthousiaste vrijwilligers die in hun vrije tijd proberen om de doelstellingen te realiseren. Met behulp van sponsoren en vele vrijwilligers zijn we al sinds 2011 in staat om vele kinderen een geweldige dag te bezorgen.

De sponsorcommissie binnen de stichting werft gelden, verbruiksgoederen, consumptiegoederen en materialen. Dit vindt plaats middels actieve persoonlijke werving. We blijven naar nieuwe manieren zoeken om onze inkomsten te vergroten en binnen onze mogelijkheden te groeien.

Stichting LeukeDingenDag heeft van de belastingdienst de ANBI- status gekregen, waardoor een gift aan onze Stichting fiscaal aftrekbaar is.

Het beheer van het vermogen van de stichting

De Stichting LeukeDingenDag heeft een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 bestuursleden. De penningmeester beheert het vermogen van de stichting. Een 2de bestuurslid voert een kas- en boekencontrole uit. De stichting heeft een rekening geopend bij de Regiobank t.n.v. Stichting LeukeDingenDag te Zetten

Jaarlijks zal de stichting een jaarrekening opmaken en deze deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Site verantwoording 2021 definitief

De besteding van het vermogen van de stichting

Beloningsbeleid: Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen beloning.

Besteding: We streven ernaar om onze kosten zo laag mogelijk te houden. Alle giften (in geld en natura) zullen louter en alleen aan de LeukeDingenDag besteed worden en aan andere projecten ten behoeve van de doelgroep.

N.B.

De LeukeDingenDagen 2011 tot en met 2013 zijn georganiseerd door dezelfde enthousiaste vrijwilligers onder de naam van La Vie. La Vie was een projectgroep binnen Stichting Pay it Forward. In 2014 hebben zij besloten om dit voort te zetten in de vorm van een eigen stichting.

Contact

Secretariaat Stichting LeukeDingenDag: P. Turcqstraat 2 4611EA BERGEN OP ZOOM
Tel. 06 20404708 E-mail: info@leukedingendag.nl

KvK nr: 60354801 IBAN: NL 19 INGB 0007 5915 77
Bestuurssamenstelling

  • dhr. W.A. Vernes, voorzitter
  • dhr. D.C. Van Haaren, secretaris
  • mevr. M.J.C. Witlox, penningmeester
  • mevr. C.M.A.C. Bartels, lid
  • mevr. M.A.A.C Van Merode, pr/communicatie