Privacyverklaring

page1image17450416

Privacy statement

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door Stichting LeukeDingenDag behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking

De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van de Stichting. Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door Stichting LeukeDingenDag verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. De persoonsgegevens worden na het evenement professioneel vernietigd. Tot slot kan Stichting LeukeDingenDag de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens

Stichting LeukeDingenDag bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Stichting LeukeDingenDag over hen verwerkt. Verzoeken kunnen gericht worden
aan info@leukedingendag.nl
Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen zes weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 03 april 2019.